Niestandardowy: zaangażowanie pracowników nietypowych – przykład sektora usług