Neštandardne: zamestnávanie atypických zamestnancov/pracovníkov – príklad – sektor služieb